கிளி (Parrot) - தமிழ்ச்சொற்கள்

கிளி (Parrot) எனும் பொருளுணர்த்தும் தமிழ்ச்சொற்கள்:

1. அரி.
2. இரதன்.
3. ஏசி.
4. கிள்ளை.
5. கிளி.
6. கேடம்
7. சொல்லறிபுள்.
8. தத்தை.
9. பூவை.
10. வன்னி.

#சொற்றொகுப்பு

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மேகம் (Cloud) - தமிழ்ச்சொற்கள்

Sun - தமிழ்ச்சொற்கள்

ஊர் பெயர்கள்