குள வகைகள்குளம் - குளிக்கும் நீர்நிலை;

தெப்பக்குளம் - தெப்பத்தேர் ஓடும் குளம்;

ஊருணி - ஊரால் உண்ணப்படும் அல்லது ஊர்நடுவிலுள்ள குளம்;

ஏரி - ஏர்த்தொழிற்கு நீர்பாய்ச்சும் குளம்;

கண்வாய் - சிறு கால்வாயால் நீர் நிரம்பும் குளம்;

தடம், தடாகம் - அகன்ற அல்லது பெரியகுளம்;

கயம் - ஆழமான குளம்;

குட்டம் - குளத்தின் ஆழமான இடம்;

குட்டை - சிறு குளம்;

குண்டு - வற்றிய குளத்தில் நீர்நிறைந்த கிடங்கு;

பொய்கை - மலையடுத்த இயற்கையான குளம்;

சுனை - நீர்சுரக்கும் மலைக்குண்டு;

கிணறு - வெட்டப்பட்ட ஆழமான சிறுநீர்நிலை;

கேணி - மணற்கிணறு;

கூவல் - சிறுகிணறு;

துரவு - சுற்றுக் கட்டில்லாத பெருங்கிணறு;

மடு - அருவி விழும் கிடங்கு.


~ #பாவாணர் (சொல்லாராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்)

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மேகம் (Cloud) - தமிழ்ச்சொற்கள்

Sun - தமிழ்ச்சொற்கள்

ஊர் பெயர்கள்