கனவு ('dream') - தமிழ்ச்சொற்கள்:

 கனவு ('dream') - தமிழ்ச்சொற்கள்:


1. கனவு.

2. கனா.

3. துயில்.

4. மாயம்.

5. வெறுக்கை.


#சொற்றொகுப்பு

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மேகம் (Cloud) - தமிழ்ச்சொற்கள்

Sun - தமிழ்ச்சொற்கள்

ஊர் பெயர்கள்