பல் ('Tooth') - தமிழ்ச்சொற்கள்:

பல் ('Tooth') எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்:

1. அணவல்.
2. எயிறு.
3. ஒலிக்கல்.
4. கடைக்கவர்.
5. சரமுல்லை.
6. தட்டம்.
7. நகார். = tooth like pearl.
8. பல்.
9. மாக்கூடம்.
10. முகசம்.
11. முறுவல்.
12. மூரல்.
13. வாய்ப்பரக்கூடம்.
14. வாய்முத்தம்.

#சொற்றொகுப்பு


கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மேகம் (Cloud) - தமிழ்ச்சொற்கள்

Sun - தமிழ்ச்சொற்கள்

ஊர் பெயர்கள்