முட்டை (egg) - தமிழ்ச்சொற்கள்

'முட்டை' (egg) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்:

1. அண்டம்.
2. உருளை.
3. கரு.
4. குடம்பை.
5. குரம்பை.
6. சிற்றண்டம்.
7. சினை.
8. சூல்.
9. முக்கருவு.
10. முட்டை.
11. முண்டை.
12. மையண்டம்.

மேலும் சில சொற்கள்:


ஊமையறுவாள்.
கடுங்காரநீர்.


#சொற்றொகுப்பு

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மேகம் (Cloud) - தமிழ்ச்சொற்கள்

Sun - தமிழ்ச்சொற்கள்

ஊர் பெயர்கள்