வெற்றி (Victory) - தமிழ்ச்சொற்கள்

வெற்றி (Victory) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்:

1. அடல்.
2. அரி.
3. ஆடல்.
4. ஆடு.
5. ஆண்மை.
6. ஆணை.
7. ஆற்றல்.
8. உரன்.
9. கடப்பு.
10. குடுமி.
11. கெலிப்பு.
12. கொற்றம்.
13. சித்து.
14. சூது.
15. தாண்டு.
16. துங்கம்.
17. திறல்.
18. படினம்.
19. புகல்.
20. போல்.
21. மறம்.
22. மிகல்.
23. முல்லை.
24. முழுவலயம்.
25. வயம்.
26. வலக்காரம்.
27. வலது.
28. வலம்.
29. வலன்.
30. வளம்.
31. வளன்.
32. வாகை.
33. விதர்ப்பு.
34. விறப்பு.
35. விறல்.
36. வீரப்பாடு.
37. வீறு.
38. வெல்வி.
39. வெற்றம்.
40. வெற்றல்.
41. வெற்றி
42. வென்.
43. வென்றி.

#சொற்றொகுப்பு

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மேகம் (Cloud) - தமிழ்ச்சொற்கள்

Sun - தமிழ்ச்சொற்கள்

ஊர் பெயர்கள்