உளவு (Spying) - தமிழ்ச்சொற்கள்

 உளவு (Spying) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்:


1. அசுப்பு.

2. உட்கை.

3. உளவு.

4. ஒற்று.

5. திறவு.

6. துப்பு.

7. துரவு.

8. வேய்தல்.

9. வே.

10. வேவு.


#சொற்றொகுப்பு

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மேகம் (Cloud) - தமிழ்ச்சொற்கள்

Sun - தமிழ்ச்சொற்கள்

ஊர் பெயர்கள்