சிறை (Prison) - தமிழ்ச்சொற்கள்

சிறை (Prison) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்:


1. அரணம்.

2. உவளகம்.

3. காவல்.

4. காப்பு.

5. கிடங்கு.

6. கோட்டம்.

7. சிக்கம்.

8. சிறை.

9. தட்டி.

10. தடவு.

11. தொழு.

12. மறியல்.

13. மறை.

14. வளைப்பு.


மேலும் சில:


1. காவற்கூடம்.

2. சிறைக்கூடம்.

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மேகம் (Cloud) - தமிழ்ச்சொற்கள்

Sun - தமிழ்ச்சொற்கள்

ஊர் பெயர்கள்