நேற்று (Yesterday) - தமிழ்ச்சொற்கள்

'நேற்று' (Yesterday) எனும் பொருளுணர்த்தும் சில தமிழ்ச்சொற்கள்:

1. நெருநல்.
2. நெருநாற்று.
3. நெருநை.
4. நென்னல்.
5. நேற்று.
6. முன்னாள்.

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

மேகம் (Cloud) - தமிழ்ச்சொற்கள்

Sun - தமிழ்ச்சொற்கள்

ஊர் பெயர்கள்